tuin-expert kwaliteitslabel voor tuinaannemers
Uw buitenbelevenis, morgen en vandaag

Mobiroof - Kant en klare dakbegroening van Mobilane

Mobiroof, Dakgroen-cassettes voor groene daken

Mobiroof is een kant en klaar extensief dakbegroeningssysteem. Het is met name geschikt voor daken waarop doorgaans niet gelopen wordt. Mobiroof is een cassette systeem. De cassettes kunnen eenvoudig op het dak aangebracht worden, net als een tegelvloer. In weinig tijd ontstaat zo een gesloten vegetatiedak, en daarmee een kant en klaar groendak met isolerende werking. Een degelijk begroend dak heeft afgezet tegen een conventioneel dak een groot aantal voordelen. De beplanting verbetert de luchtkwaliteit door CO2 reductie en vangt ook in enige mate fijnstof af. UV stralen bereiken de dakbedekking niet meer, waardoor de levensduur van het dakbedekkingsmateriaal aanzienlijk verlengd wordt. Mobiroof is toepasbaar op vlakke daken en daken met een hellingshoek tot 20 graden. Boven 20 graden moeten extra maatregelen getroffen worden ter zekering van de cassettes. Door het geringe gewicht en de afmetingen van de cassettes kan het systeem ook erg snel en eenvoudig op garages, dakkapellen, uitbouwen en tuinhuizen worden toegepast. De cassettes zijn gecultiveerd met meerdere types Sedum (onder andere album, spurium, acre en hispanicum) en de Mesembrianthemum Cooperi. De cassette is gevuld met watervasthoudende steensoorten.

Materiaal cassette:
De cassette is van geregenereerd niet toxisch polypropyleen.
Afmetingen:
Buiten afmetingen van de cassettes zijn 54 x 54 x 9 cm (= 0,29 m2). Omgerekend gaan er 3,44 cassettes in 1 m2
Waterretentie:
De cassette is deels gevuld met puimsteen (4/8) mm voor drainage en opslag van water. De waterabsorptie bedraagt ca. 10-12 liter/m2. Het waterabsorberend vermogen kan vergroot worden door het aanbrengen van een bufferlaag onder de cassette. Vegetatie: De bovenlaag bestaat uit een mix van vulcanische Lapillo en organische substantie met een zestal soorten voorgekweekt Sedum (o.a. album, spurium, acre en hispanicum ) en Mesembrianthemum Cooperi.
Gewicht:
Gewicht bedraagt ca. 42-46 kg/m2 droog en ca. 52-58 kg/m2 indien volledig verzadigd met water.
Afwerking:
Op de buitenranden van het dak en om bijvoorbeeld dakramen en afvoerpijpen wordt grind aangebracht om het microklimaat te bevorderen.