tuin-expert kwaliteitslabel voor tuinaannemers
Uw buitenbelevenis, morgen en vandaag

Onze kwaliteitsgaranties

garanties voor tuinaanleg tuinontwerp tuinarchitect


tuinexpert kwaliteitslabel voor tuinaannemers

Sinds 2000 heeft de sector van de tuinaanleg een ware expansie gekend. Heel veel jonge collega's en bijberoepers trachten hun weg als tuinaanlegger te vinden. Om onze kennis en kunde, ervaring en kwaliteit te onderstrepen sommen wij hieronder naast onze opleiding al onze professionele activiteiten op. We houden eraan om de marktevoluties en markttrends van kortbij op te volgen en engageren ons daarom ook in verschillende projecten.

Trots om Tuinexpert te zijn

Tuin-expert is een onafhankelijke organisatie die een kwaliteitshandboek voor de tuinaannemer voorschrijft. Elke professionele tuinaannemer kan dit handboek onderschrijven. De tuinaannemer die dit handboek onderschrijft wordt op dit kwaliteitshandboek afgetoetst door een onafhankelijk audit-buro. Het Tuin-expert label wil een referentie kwaliteitslabel zijn voor tuinaannemers. Meer info over Tuin-expert vind je hier.
Met enige trots kunnen wij zeggen dat wij het kwaliteitslabel van Tuin-expert hebben gehaald.

Onze opleidingen

Joeri Van Hulle

Joeri heeft zijn studies Landbouwkundig ingenieur richting tuinbouw, beëindigd in 1991. Daarna heeft hij gedurende een 6-tal maanden enkele stages gelopen op een twee-tal franse boomkwekerijen. Tot 2015 stond Joeri in voor onze boomkwekerij. Onze boomkwekerij was gespecialiseerd in het kweken van tuinstruiken in pot. Om ons beter te kunnen focussen op de afdeling tuinaanleg hebben wij deze activiteit stopgezet.

David Van Hulle

David heeft zijn studies als landschaps- en tuintuinarchitect afgerond in 1991. Tijdens deze studies heeft hij een stageperiode van 6 maanden doorlopen in het franse Lille. Na zijn studies als tuinarchitect heeft David het driejarig traject stedebouwkundige aan de hoge school Gent in avondopleiding voltooid. Vanaf 2000 is er meer en meer reglementering ontstaan rond infiltratie van regenwater en afkoppeling van hemelwater. Om onze klanten te kunnen bijstaan hierin heeft David de cursus afkoppelingsadviseur gevolgd.

Vakverenigingen

Het AVBS of Algemeen Verbond van de Belgische Sierteelt

Deze beroepsvereniging onder de koepel van Boerenbond behartigd alle beroepsbelangen van vele siertelers, tuinaannemers, en andere groenbedrijven. Het AVBS is onderverdeeld in verschillende beroepsgilden met elk een eigen bestuur

Groen groeien, beroepsgilde voor tuinaannemers

Groen Groeien is een groeiende beroepsgilde onder het AVBS. Onder de koepel van een gemotiveerd bestuur worden jaarlijks vele interessante beroepsvergaderingen georganiseerd. Op deze manier volgen wij van dicht nieuwe reglementeringen op.

Groen Groeien, Platform zwemvijverbouwers een nieuw initiatief voor zwemvijverbouwers

Groen groeien zal in de komende jaren verschillende gespecialiseerde tuinaanleg subsectoren meer gaan ondersteunen. Om deze reden is het platform voor zwemvijverbouwers opgericht. Om de nieuwe trends in zwemvijvers beter te kunnen opvolgen hebben wij ons bij dit platform aangesloten.

Lid van Het PCS, Proefcentrum voor Sierteelt

Het proefcentrum voor sierteelt is een onderzoeksinstelling ten dienst van de sierteelt sector. Op dit centrum worden heel wat nieuwe technieken onderzocht over de gehele sector sierteelt. Wij volgen de onderzoeken rond tuinaanleg hier zeker op

Lid van Het Waarnemings en Waarschuwingssysteem

Logo van het waarnemings en waarschuwingssysteem
In de professionele sector van de boomkwekerij is de geïntegreerde bestrijden al langer gangbaar. Ook in de sector van de tuinaanneming ontstaat meer en meer reglementering omtrent het gebruik van pesticiden. De onlangs geïntroduceerde fytolicentie is als professioneel noodzakelijk om pesticiden te kunnen aankopen. Deze licentie zorgt voor een continue opleiding rond het verantwoord gebruik van pesticiden. Ter ondersteuning van de geïntegreerde bestrijding is het waarnemings- en waarschuwingssysteem opgericht. Dit systeem zorgt ervoor dat het gebruik van pesticiden zo beperkt mogelijk wordt toegepast, door opvolging van verschillende belangrijke plagen. Het toepassen van nieuwe biologische technieken en verantwoord gebruik van pesticiden worden hier gecombineerd. Op regelmatige basis krijgen info over de manier waarop en over het beste tijdstip om een plaag te bestrijden.

Andere beroepsverenigingen of projecten

BEST - Select, een boomkwekersvereniging voor innovatieve veredeling

BEST-select is een coöperatieve vereniging van een twintigtal Vlaamse sierboomkwekerijbedrijven. De missie van BEST-select is om kwaliteitsvolle nieuwigheden binnen het assortiment van de Vlaamse sierboomkwekerij te ontwikkelen en gezamenlijk op de markt te brengen. De focus ligt op resistente, duurzame cultivars met een attractieve uitstraling, die de consument aanspreken. BEST-select investeert voor dit doel in diverse wetenschappelijke onderzoeksprojecten in de sierboomkwekerij.
Ondertussen heeft BEST-select reeds 17 cultivars op de markt die gemakkelijk herkenbaar zijn aan hun uniform label. Stuk voor stuk zijn het tuinplanten die zich onderscheiden omwille van hun kwaliteiten. De tandem ILVO - BEST-select staat ook in de toekomst garant voor de kwaliteit van de op de markt gebrachte planten. Joeri Van Hulle is bestuurslid bij BEST-select.

Het project Groen Bouwen onderzoekt in samenwerking met het WTCB de mogelijkheden rond groene gevels

Met Groen Bouwen beogen de partners niet alleen kennisopbouw in Vlaanderen rond dit thema, maar ook een betere implementatie van gevegetaliseerde gevels in Vlaanderen. Er bestaan veel vragen rond verticaal groen, waardoor het vandaag de dag nog niet veel toegepast wordt. Toch hebben groene wanden tal van voordelen, zowel op individueel als op collectief vlak.
De doelstelling van het project is een betere kennis te krijgen van de bestaande groene wandsystemen en hun voor- en nadelen. In een 2de fase wordt er bekeken hoe deze systemen geoptimaliseerd kunnen worden. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten.
GroenTAC is lid van de projectgroep van dit wetenschappelijk project ondersteunt door het IWT

Green Air, een groen project rond luchtkwaliteit

Green Air brengt alle actoren samen die betrokken zijn op het effect van groen op de luchtkwaliteit in de stad en in de huiskamer. Door kennisuitwisseling zal de sierteeltsector zich ook anders in de lokale- en internationale markt kunnen positioneren. Bovendien komen toeleveringsbedrijven van groen voor gebouwen en groendiensten zo te weten hoe de aanplanting van groen in de stad het meest optimaal kan gebeuren.
GroenTAC neemt deel aan dit project