tuin-expert kwaliteitslabel voor tuinaannemers
Uw buitenbelevenis, morgen en vandaag

Vijverfilter technieken

zwemvijver aanleggen zwemvijverfilter met terras

Zwemvijvers een korte geschiedenis

20 à 30 jaar terug zijn de eerste zwemvijver-pioneers, hun ideeen over waterfiltering gaan zoeken bij de toen gekende technieken van waterzuivering. De eerste zwemvijversfilters hebben de eenvoud van de natuur gekopieerd. De natuur zuivert zijn water, door het water dat bovenaan op de bodem valt te laten doorsijpelen. De dikke bodemlagen zorgen voor een natuurlijke filtering. In de onderlagen wordt het water opgevangen door ondergrondse waterkanalen, die hun eigen weg naar de oppervlakte zoeken. Hier ontstaat een bron.
Een klassieke downflow-filter kopieert deze manier van werken. Het vijverwater komt boven op de filter te staan. Een vijverpomp gaat onderaan in de filter het water wegpompen en terug in de vijver brengen. Op deze manier wordt het water door de filtermassa van de natuurlijke vijverfilter getrokken. Voldoende debiet moet ervoor zorgen dat het volledig volume aan vijverwater meerdere keren per dag door de filter wordt getrokken. Dit is de eenvoudigste manier om een natuurlijke vijverfilter te maken. Het filtergedeelte kan op een natuurlijke manier overvloeien in de vijver, waardoor men visueel één geheel krijgt.

zwemvijver downflow-filter

Een downflow-filter is niet altijd een goed idee

Na meerdere jaren ervaring met downflow-filters gingen sommige van deze filters gaan vervuilen en verdichten. Hierdoor ging de filterfunctie verloren en moesten deze filters worden leeggemaakt om te herstellen. Dit gaat gepaard met heel wat werk.
Vooral bij vijvers met een zware vuilbelasting onstonden deze problemen. Bij vijvers die in een omgeving staan met veel bomen en planten en vijvers met vissen is een downflow-filter geen goed idee.
Om het dichtslippen van een downflow-filter te voorkomen is deze techniek tegenwoordig iets aangepast. Onderaan in de filterzone wordt een kleine holle ruimte voorzien. In deze holle ruimte verzameld zich het propere water en na verloop van tijd wat slib. Via een dirt-remover buis kan men de holle ruimte onderaan in de vijver proper maken. Zo kan men de downflow-filter na eventueel dichtslibben ook gaan losspoelen en het vrijgekomen slib onderaan wegzuigen met een dompelpomp. De dirt-removerbuis dient ook als controlebuis voor de vijverpomp. Door op deze manier te werken, kan je jou vijverfilter om de 5 jaar een opfrisbeurt geven, zonder deze te moeten leegmaken.
Bij vijvers met een zware vuilbelasting gaat de downflow-filter veel sneller dichtslibben en gebruiken we beter het upflow-filter principe

De upflow-filter, het ideale systeem waar de downflow-filter tekort schiet

Het principe van de upflow-filter werkt net omgekeerd. Bij deze techniek wordt het water onderaan in het filtergedeelte van de vijver gebracht. Door het pompsysteem wordt het water zo van onder naar boven door de filter gestuwd. Om goed te werken is in dit systeem een goede voorfilter noodzakelijk. Het is belangrijk dat alle fysieke vuil uit het water wordt verwijderd voor het in de lavafilter gaat. Hiervoor gebruiken we als eerste filter een skimmer, gevolgd door een filter voor het fijnere fysieke vuil. Een filterkamer met filterborstels en filtermatten is een prima volgfilter. Met een boogzeef bereik je een beter resultaat en heb je minder werk bij het reinigen van de filter. Zie figuur.

zwemvijver upflow-filter
Naast de boogzeef bestaat ook een trommelzeef. Deze zeef werkt eigenlijk op basis van eenzelfde principe. Door het water door een zeeftrommel te sturen worden tot hele fijne vuildeeltjes weggefilterd. De trommelfilter is zelfreinigend, dat is een van zijn voordelen. Het nadeel van deze filtertechniek is het waterverbruik voor de reiniging. Voorzie steeds een automatische watervulling wanneer je gebruik maakt van een trommelzeef. Deze techniek wordt toegepast op bij heel zware vuilbelasting en vindt zijn oorsprong in industriele technieken.

zwemvijver boogzeef trommelfilter

Een bodemafzuig zorgt voor afvoer van bodemvuil en zwevend bodemvuil

Bij een vijver met een upflow-filtersysteem kan op een eenvoudige manier een bodemafzuig worden geïntegreerd. In deze configuratie worden het water van de skimmers en het water van de bodemafzuig afzonderlijk tot bij de boogzeef gebracht. Dit zorgt voor een effectieve voorfiltering van het water in de upflow-filter.
Tegenwoordig vind je een mooi aanbod aan vijverstofzuigers en vijverstofzuigerrobots om het bodemvuil van vijvers zonder bodemafzuig te verwijderen. Dit is een mooie oplossing voor vijvers met een downflow-filter om het bodemvuil van de vijver weg te halen.

De lavafilter en de vijverplanten

De grootte van de lavafilter van een vijver is evenredig met de grootte van de vijver en de mate van de vuilbelasting. Een vijver die vissen bevat heeft een grotere vuilbelasting dan een vijver zonder vissen. De lavafilter mag ook niet te groot worden aangemaakt om een goede plantengroei te verzekeren. De planten en de bacteriencollonies in het vijversubstraat zorgen voor de biologische zuivering en breken de nitraten en de fosfaten in het water af. Een evenwichtig uitgewerkte lavafilter werkt het best.
De vijverplanten in een lavafilter worden gekozen aan de hand van hun waterzuiverende kwaliteit gecombineerd met hun esthetische aspect. Meer info over vijverplanten vind je op onze pagina ideale planten voor een vijverfilter.

Help, algen in ons water...

Een veel voorkomend probleem in vele vijvers zijn een overpopulatie aan algen. Algen zijn veelvraten en groeien heel goed als ze veel voedingsstoffen vinden in het water. Vooral een overmaat aan fosfaten zal de algengroei stimuleren. Ook de watertemperatuur speelt een rol bij de algengroei. Het is vooral in de zomer dat dit fenomeen opduikt.
Algen kan je voorkomen door een goed uitgebalanceerde natuurlijke filter. Een evenwichtige filter zorgt voor een evenwichtige waterkwaliteit. Het is vooral belangrijk dat het beschikbare voedsel in het water vooral door de waterplanten wordt gebruikt en geen restfosfaten en restnitraten nalaat voor eventuele algengroei.

UV-filter en Fosfaat-filter, hulpmiddelen om algen te bestrijden

Het plaatsen van een UV-filter kan helpen in het bestrijden van zwevende algen. Dit zijn microscopisch kleine algen die in het water rondzweven en het een groene kleur geven. Een UV-filter is zeer effectief tegen deze algen. Een UV-filter is niet effectief tegen draadalgen.
Een van de laatste nieuwe technieken in vijverfilters is het plaatsen van een fosfaat-filter. Deze chemische filter zorgt voor het vastleggen van de fosfaten in het vijverwater. Hierdoor hebben de algen onvoldoende voedsel en kunnen ze niet gaan groeien. Het is belangrijk te beseffen dat de planten in uw vijverfilter ook behoefte hebben aan fosfaten. Het plaatsen van een fosfaatfilter zal zeker invloed hebben op de plantengroei en maakt het in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Een fosfaatfilter wordt daarom het beter tijdelijk gebruikt, om een eventuele algenopstoot te verhinderen.
Wil je dat de algen wegblijven... zorg vooral voor een goede waterkwaliteit.

zwemvijver meerkamerfilter beadfilter

Niet natuurlijke filters, een vijverfilter zonder planten

Wanneer de ruimte beperkt is, of wanneer u houdt van een strakke (zwem)vijver in een strakke omgeving, bestaan filtermogelijkheden met beperktere omvang.

De meerkamerfilter, compact en degelijk

Een meerkamerfilter bestaat uit verschillende kamers met verschillende filtertechnieken opgebouwd van grofvuilfilter naar fijnvuilfilter tot biologische filter.
Klassiek start een meerkamerfilter met een vortexfilter voor de grove fysische vuildeeltjes, deze loopt over in een kamer met borstelfilters die overloopt in een kamer met mattenfilters. Een vierde kamer kan honinggraatfilters bevatten. Je kan in de derde kamer ook een combinatie maken van filtermatten en honinggraatfilters. Het grote aanhechtingsoppervlak van de honinggraatfilters en de mattenfilters zorgen voor een goede bacteriecultuur in je vijverfilter. Deze zorgen voor de biologische filtering.

Offerte aanvragen

Een beadfilter, afgeleid van de zandfilter uit de zwembadtechnieken

Een beadfilter ziet er uit als een zandfilter, maar gebruikt beads als filtermateriaal. Het voordeel van de kunstofkorreltjes is dat ze een veel groter hechtingsoppervlak hebben dan zand en een mooie bacteriecultuur mogelijk maken in de filterzone.
Een beadfilter vraagt een goede mechanische voorfiltering om het grof vuil vooraf weg te halen.

Welke keuze is voor u de beste keuze ? Geen raad ? Contacteer ons, we zullen je helpen beslissen.